Historia

Kapellet uppfördes 1721 som kyrka åt församlingen i Lidhult vid Smålandsgränsen.

Historia

S:t Olofs Kapell i Tylösand har en märklig historia.
Kapellet uppfördes 1721 som kyrka åt församlingen i Lidhult vid Smålandsgränsen.
Drygt 150 år senare revs det för att ersättas av en kyrka av sten. Virket efter det gamla kapellet
köptes av en lantbrukare i socknen för att användas till bostadshus. Vid ett besök i Lidhult 1931 fick
landsantikvarien i Halland Erik Salvén höra historien om det gamla kapellet. Han besökte lantbrukaren
och blev visad de gamla vackra takmålningarna från kyrkan på husets vind. Genom ett intensivt detektivarbete kunde han spåra det mesta av inventarierna.
Herrskapsbänken vid koret var uppsatt som kalvkätte på en gård. De spiralvridna kolonnerna på altaruppsatsen återfanns i USA där de användes som blomsterpiedestaler.

Erik Salvén var besjälad av tanken att återuppföra kapellet igen. Han lyckades genom idogt arbete samla in medel för återuppbyggnaden på denna vackra plats. Tack vare, att den omtänksamme spegelfabrikören Johannes Svensson i Lidhult hade spänt hästen för kärran och åkt de 8 milen till Halmstad för att hämta en fotograf, som dokumenterade kapellet invändigt och utvändigt innan det revs, kunde det restaureras i sitt ursprungliga skick. Grundstenen lades Olofsdagen den 29 juli 1947. Den 3 september 1950 var det dags för invigning.

Kapellet är helgat åt S:t Olof. Den skulptur av S:t Olof som finns i kapellet är en kopia av originalet som finns på Västsjällands konstmuseum i Sorö. Kopian överlämnades av danska staten som tack för den gästfrihet danska flyktingar åtnjöt i Sverige under andra världskriget. På berghällen väster om kapellet står en klockstapel. I stapeln hänger två klockor. Hallandshertigen prins Bertils klocka och danska drottningen Ingrids klocka. Psalmen på den svenska klockan är författad av prins Wilhelm. Till den vackra kapellanläggningen hör också en kaplansgård, klockaregård och kyrkväktarstuga.

Skicka en förfrågan

Här kan du skicka en bokningsförfrågan.

Vi återkommer snarast via e-post eller telefon

Observera att detta endast är en förfrågan, inte en bokning.