Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad

E-mail

info@sanktolofskapell.se

Styrelsen

Kapellstyrelsen

Leif Liljebrunn – Ordförande

Jag är stolt, glad och hedrad över att vara ordförande för St Olofs Kapell. Det är en välskött förening med många duktiga och engagerade medlemmar. Tack vare er och särskilt en grupp på ett trettiotal personer – som ideellt arbetar med kapellets skötsel och hjälper till vid olika förrättningar i kapellet med mera. Med ert arbete kan vi leva upp till alla våra besökares höga förväntningar och vi ger dem vackra minnen för livet.

 

Mats Lindström – Vice ordförande

Jag och min hustru Kristina har varit medlemmar i många år. Var engagerad i kapellet som kapellvärd under tidigare år men har engagerat mig mer i de praktiska göromålen kring byggnaderna de senaste åren. Jag känner mig hedrad av att jag fått erbjudandet som vice ordförande inom kapellstyrelsen. Arbetet intresserar mig då jag kommer närmare i kontakt med verksamheten och kan påverka utvecklingen av densamma.

 

Anette Mellgren – Kassör

Jag blev engagerad i föreningens verksamhet först som kapellvärd och sedan ganska raskt värvad till programkommittén. Kapellet har blivit en underbar meditativ plats för mig, som ger mig ro i själen. Denna känsla förstärks efter varje besök. Till detta ska läggas alla fantastiska människor som jobbar ideellt för kapellet och som blivit härliga vänner för livet! När jag fick frågan om jobbet som kassör, fanns bara ett svar: Självklart! 

 

Lars Lindblom – Sekreterare

Kapellet är ett kulturellt arv som betytt mycket för vår familj och vi har varit medlemmar i många år.  Det har därför fallit sig naturligt att engagera sig i bevarandet av denna fantastiska byggnad och de aktiviteter som här sker. Det skall bli intressant att delta i styrelsearbetet och stötta verksamheten.

 

May Heldal – Ledamot

May Heldal är Kyrkoherde i Söndrum-Vapnö församling och föreningens rådgivare i kyrkliga frågor.
 

Marianne (Nanne) Larsson –  Ordf. Programkommittén

Kapellet har sedan många år betytt mycket för vår familj och det är med stor glädje och engagemang som jag deltager i verksamheten och dess gemenskap. Jag blev kapellvärd 2008 och 2017 valdes jag in i styrelsen när jag övertog ordförandeskapet i programkommittén.

Gunilla Twisselmann – Ordf. Kyrkommittén

Mina svärföräldrar var medlemmar i S:t Olofs Kapell i många år och det föll sig därför naturligt att fortsätta medlemskapet och att engagera mig ytterligare genom att bli kapellvärd. När jag fick frågan om att även sitta med i styrelsen kände jag mig hedrad. Jag ser fram emot att bidraga med mina kunskaper och att få vara delaktig i det viktiga arbetet att bevara S:t Olofs Kapell”. 

 

Bo (Bosse) Larsson – Ordf. Sponsorkommittén

Jag har varit medlem i styrelsen sedan 2009 och känner starkt för detta fantastiska kapell. Det därför är det viktigt för mig som ansvarig för sponsringen att genom mitt arbete bidraga till kapellets bevarande.  Det behövs alltid medel för att förverkliga idéer och för att underhålla kapellet. Utan extra inkomster till föreningen skulle många projekt gått om intet. 

Anita Diebitsch – Ordf. Marknadskommittén

Jag är född och uppvuxen i Halmstad. På somrarna bodde vi i Tylösand så kapellet ligger mig väldigt varmt om hjärtat, då vi familjen har upplevt både dop, konfirmation, bröllop och begravning på denna underbara plats.När jag slutade arbeta 2020 ville jag gärna ge lite av min tid till kapellet. Det började med att jag blev kapellvärd, ett fantastiskt roligt uppdrag som jag fortfarande har kvar. Men 2022 blev jag tillfrågad att bli marknadsansvarig vilket jag inte kunde tacka nej till. Ska bli spännande att kunna sätta S:t Olofs Kapell lite mer på kartan genom att arbeta aktivt med både hemsidan och aktuella sociala medier.

Anders Nyreröd – Ordf. Fastighetskommittén

Text kommer

Bo Svensson – Suppleant

Kul att vara med och göra lite nytta. S:t Olofs kapell, där Iréne och jag gifte oss 1983 är en fantastisk plats. Viktig att förvalta, bevara och försiktigt utveckla. Är maskiningenjör med företags- och ekonomi utbildning som tillägg. Jobbat b.la med företagsledning, marknadsföring, konstruktion och produktion. Vi flyttade från Taberg till Tylösand hösten 2015, efter att har varit  “Tylösandare”  på sommaren i 30 år” 

Ulrika Spens Kullgård – Suppleant

Jag började som kapellvärd 2013. Två år senare blev jag ordförande för Kapellvärdskommittén och den rollen behöll jag t.o.m 2019.  När rollen som kapellvärdsansvarig inte längre tog all min tid i anspråk tackade jag ja till att arbeta inom styrelsen istället. Varje gång jag går in på Tunet upplever jag en speciell känsla av lugn. Att befinna sig på denna vackra plats, och få ta del av all den historia som kapellet bär på, är en stor ynnest.

Kontakta oss

E-mail

info@sanktolofskapell.se

E-mail

info@sanktolofskapell.se

Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad

Skicka en förfrågan

Här kan du skicka en bokningsförfrågan.

Vi återkommer snarast via e-post eller telefon

Observera att detta endast är en förfrågan, inte en bokning.