Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad

Länkar

Svenska kyrkan i Halmstad
Söndrum-Vapnö Församling
halmstadförsamling

Tylösands vägförening och Tylösands trivselförening.
tylosandsnytt.se
För dig som är Tylösands bo eller boende i dess närområde.
Här kan du läsa om allt som sker och planeras i föreningarna.

söndrum
www.sondrum.se
Söndrums Webbplats förmedlar lokal information om aktuella händelser
eller aktiviteter från föreningar, företag eller annan verksamhet i Söndrum.

 

Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad