Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad

E-mail

info@sanktolofskapell.se

Länkar

Svenska kyrkan i Halmstad
Söndrum-Vapnö Församling
halmstadförsamling

Tylösands vägförening och Tylösands trivselförening.
tylosandsnytt.se
För dig som är Tylösands bo eller boende i dess närområde.
Här kan du läsa om allt som sker och planeras i föreningarna.

söndrum
www.sondrum.se
Söndrums Webbplats förmedlar lokal information om aktuella händelser
eller aktiviteter från föreningar, företag eller annan verksamhet i Söndrum.

 

E-mail

info@sanktolofskapell.se

Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad