Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad

E-mail

info@sanktolofskapell.se

MAGNUS MAGNUSSON

Det är upplyftande att få tjänstgöra som präst i S:t Olofs kapell tillsammans med så många ideellt besjälade människor som bär upp verksamheten och tar ansvar för kapell och övriga byggnader. Kapellet har blivit ett hem för många familjer som i generationer döpts, vigts, konfirmerats och begravts här. Att få möta nya människor i denna historiska miljö berikar mitt prästliv, på flera sätt annorlunda jämfört med det på Lidingö och i Stockholm.

E-mail

info@sanktolofskapell.se

Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad