Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad

ANDERS BJÖRNBERG

Anders Björnberg har varit verksam som kyrkoherde i bla Uppsala Domkyrka, utlandspräst i ett flertal år och hjälpt till i många somrar i S:t Olofs kapell.
Eftersom det blev en vecka vakant ställde Anders gärna upp och det är vi mycket glada för.

Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad