Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad

E-mail

info@sanktolofskapell.se

Kapellstyrelsen

Leif Liljebrunn

Ordförande

Leif Liljebrunn är ny ordförande i St Olofs kapell sedan 2022. Han är född och uppvuxen i Halmstad och bor numera i Sandhamn. Han har arbetat i ett antal företag som VD eller koncernchef, men agerar idag som rådgivare, samt styrelseordförande eller ledamot i ett antal noterade bolag.

Jag är stolt, glad och hedrad över att vara ordförande för St Olofs kapell. Det är en välskött förening med många duktiga och engagerade medlemmar. Tack vare er och särskilt en grupp av ett trettiotal personer – som ideellt arbetar med kapellets skötsel och hjälper till vid olika förrättningar i kapellet med mera. Med ert arbete kan vi leva upp till alla våra besökares höga förväntningar och vi ger dem vackra minnen för livet.

Mats Lindström

Vice ordförande

Mats Lindström, bor i Görvik. Gift med Kristina. Jämtlänning men yrkesverksam i Linköping som byggnadsingenjör. Varit klubbordförande i Alpin klubb i Linköping och verkat inom distriktet och varit ledamot i Svenska Skidförbundets Alpina kommitté. Sysslar med golf och skidåkning på fritiden.

“- Jag har varit engagerad i kapellet som kapellvärd under tidigare år men har engagerat mig mer i de praktiska göromålen kring byggnaderna de senaste åren. Jag känner mig hedrad av att jag fått erbjudandet som vice ordförande inom kapellstyrelsen. Arbetet intresserar mig då jag kommer närmare i kontakt med verksamheten och kan påverka utvecklingen av densamma.”

Anette Mellgren

Kassör

Anette blev invald i styrelsen 2021. Anette blev engagerad i föreningens verksamhet först som kapellvärd och sedan ganska raskt värvades hon till programkommittén. När Cecilia Bjöörn slutade som kassör efter 8 år, var det naturligt att fråga Anette om hon kunde tänka sig att fylla denna post. Vilket vi är tacksamma för att Anette tackade ja till.

Anettes motivering:  Kapellet har blivit en underbar meditativ plats för mig, som ger mig ro i själen. Denna känsla förstärks efter varje besök. Till detta ska läggas alla fantastiska människor som jobbar ideellt för kapellet och som blivit härliga vänner för livet! När jag då fick frågan om jobbet som kassör, finns bara ett svar: Självklart! 

Lars Lindblom

Sekreterare

Lars Lindblom har varit medlem i föreningen i många år. Han har även på senare år varit aktiv i Fastighetskommittén och
har flitigt målat utomhus. Nu är Lars även invald i styrelsen och intar därmed också en roll som sekreterare

Lars motivering: Kapellet är ett kulturellt arv som betytt mycket för vår familj i många år.  Det har därför fallit sig naturligt att engagera sig i bevarandet av denna fantastiska byggnad och de aktiviteter som här sker. Det skall bli intressant att delta i styrelsearbetet och stötta verksamheten.

May Heldal

Ledamot

May Heldal är Kyrkoherde i Söndrum-Vapnö församling och föreningen rådgivare i kyrkliga frågor.

 

Marianne Larsson

Ledamot
Ordförande programkommittén

Marianne eller Nanne som hon dagligen kallas, blev kapellvärd 2008.
2014 blev Nanne invald i styrelsen och samma år övertog hon ordförandeskapet i programkommittén.
Nanne har ett stort engagemang i kapellet och som f.d sjuksköterska ligger det nog nära tillhands att värna om
och att ta hand andra. Många är kollegorna från hennes tidigare arbetsliv som har anslutet sig till kapellvärdsskaran.

“- Kapellet har sedan många år betytt mycket för vår familj och det är med stor glädje, och engagemang som jag
deltager i verksamheten och dess gemenskap.”

Gunilla Twisselmann

Ordförande Kyrkommittén

Gunilla blev kapellvärd 2017 och invald i styrelsen 2018.
Gunilla har i hela sitt yrkesliv varit verksam inom finansbranschen
i Göteborg. Hon flyttade till Halmstad/Frösakull för 10 år sedan.

“- Mina svärföräldrar var medlemmar i S:t Olofs kapell i många år och det föll sig därför naturligt att fortsätta medlemskapet
och att engagera mig ytterligare genom att bli kapellvärd. När jag fick frågan om att även sitta med i styrelsen kände jag mig hedrad.
Jag ser fram emot att bidraga med mina kunskaper och att få vara delaktig i det viktiga arbetet att bevara
S:t Olofs kapell”.

Bo Svensson

Suppleant

Efter att ha hjälpt till med alla handa fastighetsrenoveringar och även som extrahjälp vid kaffeserveringar fick styrelsen
upp ögonen för Bo och 2016 blev Bo invald i styrelsen.

”- Kul att vara med och göra lite nytta. S:t Olofs kapell, där Iréne och jag gifte oss 1983 är en fantastisk plats.
Viktig att förvalta, bevara och försiktigt utveckla.
Är maskiningenjör med företags- och ekonomi utbildning som tillägg. Jobbat b.la med företagsledning,
marknadsföring, konstruktion och produktion.
Vi flyttade från Taberg till Tylösand hösten 2015, efter att har varit  “Tylösandare”  på sommaren i 30 år”

Bo Larsson

Ordförande sponsorkommittén.

Bo (Bosse) Larsson har varit medlem i styrelsen sedan 2009.
Bosse värvar sponsorer med en iver och glöd som saknar motstycke. Det behövs alltid medel för att förverkliga idéer och för att underhålla kapellet. Utan Bosses engagemang för att skaffa extra inkomster till föreningen skulle många projekt gått om intet.

“- Jag känner starkt för detta fantastiska kapell och därför är det viktigt för mig som ansvarig för sponsringen att genom mitt arbete bidraga till kapellets bevarande.

Anita Diebitsch

Marknadsansvarig

Text kommer

Anders Nyreröd

Ordförande Fastighetskommittén

Text kommer

Ulrika Spens Kullgård

Suppleant

Ulrika började som kapellvärd 2013. Två år senare blev hon ordförande för Kapellvärdskommittén och den rollen behöll hon t.o.m 2019. Ulrika brinner för kapellet och alla som jobbar ideelt i föreningen. När nu rollen som kapellvärdsansvarig inte längre tog all hennes tid i anspråk tackade Ulrika ja till att arbeta inom styrelsen istället.

“-Varje gång jag går in på Tunet upplever jag en speciell känsla av lugn. Att befinna sig på denna vackra plats, och få ta del av all den historia som kapellet bär på, är en stor ynnest.”

E-mail

info@sanktolofskapell.se

Adress

Tjuvahålsvägen 14
302 73 Halmstad